top of page
This service is not available, please contact for more information.

Xây dựng môi trường song ngữ Anh - Việt

Checklist 30 ý tưởng giúp bố mẹ đưa tiếng Anh vào gia đình một cách tự nhiên và thú vị

  • Ended
  • 99.000 Đồng Việt Nam
  • Location 1

Service Description

Ebook dành cho: các cha mẹ có con từ 0 - 6 tuổi đang bước đầu tìm hiểu về việc giúp trẻ nói được ngôn ngữ tiếng Anh một cách tự nhiên. Mục tiêu của ebook: khuyến khích việc tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh trong môi trường gia đình, từ đó giúp cha mẹ dù không giỏi tiếng Anh vẫn hỗ trợ được con phát triển ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên giai đoạn đầu đời.


Contact Details


bottom of page