top of page

TÀI LIỆU, CÔNG CỤ THỰC HÀNH

Những hoạt động giúp cha mẹ cùng con thực hành ngôn ngữ tại nhà 

Đăng blog.png

Our new

EBOOK

99.000 đ

Ebook chia sẻ các cách thức để ba mẹ tạo ra môi trường ở nhà giàu tính ngôn ngữ, giúp con tiếp xúc với các chất liệu tốt cho việc tiếp nhận tiếng Anh trong giai đoạn 0 - 6 tuổi. Và vẫn hữu dụng khi trẻ trên 6 tuổi.

Dạy trẻ song ngữ. Daily learning tracker.png

Đây là tài liệu được dùng trong chiến dịch 21 ngày “XÂY DỰNG THÓI QUEN HỌC TIẾNG ANH TỪ 5 PHÚT MỖI NGÀY” với mục đích giúp các thành viên tham gia thuận tiện trong việc theo dõi tiến trình phát triển hàng ngày của con. 

​Ngoài ra, tài liệu còn gợi ý các hoạt động tiếng Anh cho mẹ và trẻ từ 0-5 cùng với các quy tắc cần áp dụng trong quá trình dạy trẻ song ngữ. 

bottom of page